Sverige innfører 15års aldersgrense for bruk av vannscooter

0
6067

Den Svenske regjeringen har vedtatt å innføre aldersgrense for å kjøre vannscooter. Aldersgrensen som innføres den 1 juni 2019 settes til 15år.

Svenskene har i motsetting til Norge, ikke hatt noen krav om alder eller båtførerprøve for bruk av vannscooter, før nå. I Norge er kravet for å kunne kjøre vannscooter at du må være 16år, og ha båtførerbevis om du er født etter 1.1.1980.

Den Svenske regjeringen innfører 15års aldersgrense for vannscooter fra 1 juni 2019

«– Det er bra att vi nå innfører en aldersgrense slik at barn ikke får kjøre vannscootere. Vi skal huske at det er raske fartøy som kan komma opp i høye hastigheter, sier infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i en pressemelding.-«

De nye paragrafene for vannscooter kan leses her: https://svenskforfattningssamling.se/

Les mer om saken på den Svenske regjeringens sider her: Regjeringen.se

Delte meninger blant Svenske vannscooterførere om den nye aldersgrensen.

Kritisk til ulike regelverk over grensen

Vannscooterforbundet har siden saken ble kjent i fjor vært kritisk til at aldersgrensen skulle settes til 15 år, og ikke 16 år som i Norge. Hadde Sverige fulgt den Norske modellen med alderskrav og båtførerprøve ville det gitt en bedre regulering mener de. Sett i lys av at Norge, Sverige og Danmark nå har helt ulike regelverk virker dette uheldig og lite gjennomtenkt i følge deres innspill.

Blant Svenske førere registrerer Vannscooter Norge delte meninger på ulike forum, men sett med Norske øyne er nok Svenskenes tiltak etter beskjedent steg i riktig retning.

Benedicte Drange, en av Norges fremste Aquabikeførere, er en av utøverne som må søke dispensasjon fra Sveriges 15 års aldersgrense for vannscooter når hun skal kjøre løp i nabolandet for Hjellestad Jet ski klubb i Bergen.

For Svenske og utenlandske førere som kjører organisert løp og trening vil det være mulig å søke om dispensasjon for utøvere under 15 år. Dette er av stor betydning for mange utøvere, også relativt mange Norske utøvere som aktivt kjører løp blant annet i Sverige.

Førere under 15 år som vil trene eller kjøre løp i organisert sammenheng må søke om dispensasjon i tillegg til å ha gyldig racing lisens. Les mer om det på Svera.org.

Skjema for dispensasjon finnes her: Skjema for aldersdispensasjon.