Fylkesmannen opphevet vannscooterforskrift i Sande

0
4490

FRP ba om lovlighetskontroll:

Noen få kommuner forsøkte i 2017 og 2018 å innføre ordensforskrifter med særreguleringer kun for vannscooter i sjøområder. Flere Vestfoldkommuner hoppet bukk over korrekt saksbehandling og tvang frem ulovlige forskrifter som nå er opphevet. To av kommunene som i etterkant av disse sakene, også innførte samme type forskrift var Holmestrand og Sande kommune. Det er arbeidet og vedtaket av disse Fylkesmannen i Vestfold og Telemark nå har sett på.

Opphevet forskrift i februar

Rett skal være rett, ordensforskriften i Sande kommune ble faktisk opphevet allerede i februar. Men Fylkesmannen har nylig sendt ut ny melding til partene om lovlighetskontrollen, fordi beskjeden om opphevelsen ikke har nådd frem verken til kommunen eller de 4 FRP representantene i Sande kommune som ba om lovlighetskontrollen. Saken har derfor heller ikke blitt fanget opp av Vannscooterforbundet eller noen andre parter før nå. Forskriften er derfor heller ikke opphevet og slettet fra lovdata.no.

Les Fylkesmannens lovlighetskontroll her:

Vannscooterforbundet glad for bekreftelse på sitt høringssvar

Vannscooterforbundet var tidlig involvert i forskriftene i Holmestrand og Sande kommune. Det var Holmestrand som gjennomførte høring om forskriftene på vegne av begge de to nabokommunene. I forbindelse med høringen påpekte forbundet at kommunene hadde foreslått egen 5knops sone kun for vannscooter, samt at saksfremlegget var meget mangelfullt.

Nå viser det seg at også Fylkesmannen mener saksbehandlingen og saksfremlegget er mangelfullt. Ulovlig mangelfullt faktisk. Så mangelfullt at Fylkesmannen i februar opphevet hele forskriften.

Forbundet vil nå følge opp saken med kommunene og få fjernet forskriftene fra lovdata så raskt det lar seg gjøre.

Loven skal følges av alle

Jan Fredrik Vogt som er gruppeleder og ordførerkandidat for FrP i nye Holmestrand er glad for avgjørelsen. Det var Vogt som også er jurist som førte FrPs klage i pennen.

Ordførerkandidat Jan Fredrik Vogt.
Ikke overasket over opphevelsen av vannscooterreglene i Sande kommune.

– Som politiker er jeg glad for avgjørelsen. Som jurist er jeg egentlig ikke så overrasket, sier Vogt.

– Jeg mener forskriften og dens arbeid, bar preg av udokumentert synsing og manglende vurderinger. Det er ikke slik man jobber med lokalt «lovarbeid» som en forskrift jo er, mener Vogt.

– FrP mener prinsipielt at en vannscooter er en farkost på linje med annet på sjøen og samme regler bør gjelde de, som alle andre på sjøen.

Vogt maner derfor til fornuftig bruk nå som det ikke er særskilt regulert.

– Nå er de likestilt, men det betyr ikke at de er unntatt alle regler, men at samme regler gjelder vannscooter, som andre båter og farkoster. I tillegg er det viktig å vise sunn fornuft og båtvett, noe alle på sjøen bør tenke på, sier Vogt. Vogt mener at forskriften i Holmestrand også nå må oppheves som følge av vedtaket til Fylkesmannen. Det var i stor grad samme grunnlag som lå til grunn og poenget i Sande var også å få lik forskrift i de to kommunene som nå skulle bli en.

Vannscooterforbundet følger opp i Holmestrand

Vannscooterforbundet vil i løpet av uken sende brev til Fylkesmannen med avklaring rundt Holmestrand kommunes ordensforskrift med krav om at også lovlighetskontroll blir gjennomført av denne forskriften. Dette spesielt siden det var Holmestrand som gjennomførte hele saksprosessen for begge kommunene frem til vedtak. Forbundet regner dette som en formalitet.

Samtidig er det viktig å minne om at eventuelle bøter som er utskrevet på bakgrunn av disse forskriftene bør følges opp. NVSF er ikke kjent med at slike bøter er gitt, men det kan være enkelttilfeller som ikke er meldt inn.

Opphevelsen fører seg inn som forskrift nummer 10 som er opphevet etter likestillingen av vannscooter 18mai 2017.