Kystverket kritisk til Bergen kommune

0
3640
Bilde: Kystverket
Bilde: Kystverket

Kystverket med innsigelser til regulering av småbåt i arealplan

Som vi skrev sist uke har Bergen kommune gjennomført en begrenset høring av sin nye arealplan KPA 2016. I dette forslaget ble det tatt inn forslag om å regulere bruk og fart av småbåter, eller småbåt, vannscooter og lignende motordrevne fartøy som forslaget lød. Som de fleste vet er småbåt definert som alt som kan flyte og er under 15meter, vannscooter er med andre ord en småbåt, og burde ikke vært nevnt på denne måten, men nok om det.

Kystverket ber Bergen droppe forbud mot småbåt og 5knops sone i en av kommunens travleste områder.

I forslaget er det en rekke ulike typer regulering, ett av de mest sentrale er en 5knops sone 50m fra land i stort sett hele kommunen. I utgangspunktet ett helt greit forslag, selv om 5 knop 50m fra land allerede er en landsdekket regulering for «alle steder der bading pågår». Kystverket ikke spesielt imponert over kommunens forslag til fartsregulering og skriver blant annet. «Kystverket mener det er svært uheldig at kommunen i sin KPA legger opp til en dobbeltregulering med tanke på fart i disse områdene da det i enkelte områder er i strid med gjeldende forskrift, samt at det oppfattes som unødvendig og lite hensiktsmessig å ha mer enn én gjeldende fartsforskrift.»

En av ulempene med reguleringer hjemlet i plan og bygningsloven er at det er kommunen selv, og ikke politiet som skal håndheve bestemmelsene. Dette har nok gått kommunen hus forbi, dette til tross for at det er blant annet husbygging loven er ment å regulere. Ikke båttrafikk og fartsovertredelser. 

Kystverket ber Bergen trekke arealplan reguleringer av båter. Flere parter leverte sine merknader før høringsfristen gikk ut, blant annet Norges Motorsportforbund, Hjellestad jetski klubb, BRP og Norges Vannscooterforbund. Men det klart viktigste ble sendt inn av Kystverket, som oppsummerer Bergen kommunes forslag slik:

«Faglige råd:

* Fjerne fartsbegrensninger i bestemmelsen §§ 32.2.2, 32.7.2, 32.8.3, 32.9.2 da det foreligger lokal fartsforskrift som regulerer trafikken i deler av kommunen der det er kartlagt behov for fartsbegrensninger.
* Regulere området ved Raunholmane fra kombinerte formål i sjø og vassdrag (6800) til ferdsel (6100) da store deler av området omfattes av farledsareal som fastsatt i forskrift.»

Kort oppsummert: Kystverket ber Bergen kommune droppe regulering av båter via arealplan. Hele høringssvaret fra Kystverket kan leses her: Kystverket om Bergen kommune KPA

Ubevisst forbud mot barneidrett

Må Hjellestad legge ned sin satsning på barneidrett? Nei mener Kystverket.

Spesielt reagerte flere på at kommunen effektivt foreslo å fjerne muligheten for organisert Aquabike trening og løp i kommunen. Og da skal man ikke glemme at Bergen er vannscooter kommunen over alle når det gjelder racing og dyrking av Europa og verdensmestere. Dette burde kommunen fanget opp på egen hånd, ikke gjennom høringssvarene fra en høringsinstans som ikke engang er varslet om høringen.

Restriktiv linje fra Byutviklingsbyråden

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti fortalte til BA.no 1 oktober, at årsaken til den lange behandlingstiden er at kommunen har valgt å regulere bruken av vannscooter gjennom kommuneplanens arealdel (KPA), som skal vedtas våren 2019.
Vi vurderte at å regulere dette med plan og bygningslover er den juridisk mest betryggende måten å gjøre det på. Vi legger oss på en rimelig restriktiv linje, lovet Tryti.

Om forslaget i kommunens KPA fremdeles fremstår som «den juridisk mest betryggende måten» å regulere vannscooter og fritidsfartøy på er vi i tvil om.

Diskrimineringens siste håp

Så, hva er så viktig med dette spør du kanskje? Vel, fjorårets relativt uryddige og ulovlige forsøk på å diskriminere vannscooter via ordensforskrifter hjemlet i Havne og farvannsloven førte som kjent ikke frem. Selv om Fredrikstads landbrukssjef fremdeles klamrer seg til håpet om at deres ordensforskrift tåler en lovlighetskontroll av Fylkesmannen og Sivilombudsmannen, og står som eneste ordensforskrift som kan bli stående for fremtiden. Saken er at regulering av vannscooter gjennom Plan og bygningsloven var kommunenes siste håp om å kunne lage kardemommereguleringer for fartøystypen. Både Kystverket og KS anbefalte kommunene å se på muligheten, og Bergen er altså første kommune til å forsøke. La oss håpe det ender med forsøket, for reguleringene var ikke gjennomtenkte eller effektive.

Dette er med andre ord nok en seier for likestillingen av vannscooter, og en tydelig beskjed til landets kommuner om å regulere alle fartøystyper likt, at det allerede finnes en rekke lover som regulerer fritidsfartøy og at vannscooter ikke er gitt ett «frislipp».

Landets kommuner bør selv sørge for å følge loven, ikke bryte den i kampen mot noen få vannscootere.

Andre høringssvar til Bergen kommunes KPA 2016: