Bergen kommune med 5 knops regulering av båt.

0
4606
KaiRo
Foto: Privat .

Til kamp mot båtlivet

Kommunestyret i Bergen kommune har i flere runder forsøkt å forby og regulere vannscooter. Det har vist seg vanskelig å få til gjennom Havne og farvannsloven. Alternativet kan være regulering via Plan og bygningsloven, ja du leste riktig. Det vil trolig vise seg å ikke være helt enkelt det heller, men Bergen blir nå altså første kommune som forsøker seg på juridiske kromspring for å regulere sine farvann. Reguleringen vil eventuelt komme i tillegg til kommunens nylig vedtatte fartsforskrift, for akkurat de samme områdene.

Kampen mot nettopp vannscooter ser nå ut til å ende opp ett forslag om blant annet 5knop for «alle» fartøy 50m fra land, og forbud mot småbåt og vannscooter i enkelte områder. Men ikke om det er under 5 knop, da er det allikevel tillatt. Dette står å lese i ny høring om arealplan for Bergen kommune, der høringsfristen er satt til 16.10.2018.

I dokumentene som kommunen har lagt ut på høring kan vi lese følgende forslag §32:

Bruk og vern (6001):

«I et belte på 50 m fra land er det kun tillatt med transportkjøring i lav hastighet inntil 5 knop. »

Naturområde (6600):

«Bruk av småbåt, vannscooter og lignende motordrevne fartøy er ikke tillatt. Dette gjelder ikke for transportkjøring i lav hastighet inntil 5 knop.»

Friluftsområde (6700):

1. Friluftsområder F er forbeholdt rekreasjon.
2. Friluftsområder I er forbeholdt ikke-motorisert lek, rekreasjon og trening.
3. Anlegg, tiltak og aktivitetsom vil være til ulempe for friluftsliv eller opplevelsesverdi, herunder bruk av småbåt, vannscooter og lignende motordrevne fartøy, er ikke tillatt. Dette gjelder ikke for transportkjøring i lav hastighet inntil 5 knop.

Kombinerte formål i sjø og vassdrag (6800):

2. Bruk av småbåt, vannscooter og lignende motordrevne fartøy er ikke tillatt. Dette gjelder ikke for transportkjøring i lav hastighet inntil 5 knop.

For å se hvor disse områdene er må man gå inn på kommunens vedlagte kart.

Ved en litt nærmere gjennomgang viser det seg at områdene som berøres er relativt omfattende. 5knop 50m fra land er i utgangspunktet kanskje ikke ett ufornuftig forslag, men forslaget omfatter langt mer enn dette. Hvorvidt kommunene faktisk kan regulere ferdsel og fart på denne måten undersøker vi nå, men mye tyder på at dette ikke er uproblemtisk. Problematisk vil håndhevingen uansett ville bli, det er nemlig kommunen selv som må håndheve reguleringene, ikke politiet. Akkurat det virker det som om at har gått både KS og kommunene hus forbi, for i realiteten, det er nettopp bygging av hus plan og byggningsloven skal regulere, ikke båter.

Det hører med til historien at Bergen tidligere i sommer vedtok en fartsforskrift for sine sjøområder. Dette er den normale reguleringsmetoden som også Kystverket mener kommunene kun bør forholde seg til. Dette bekrefter Kystverket nylig i høringen til ny havne og farvannslov. Bergen vil dermed få to fartsregulerende regelverk i akkurat samme områder. Da som eneste kommune i landet.

Smør på flesk reguleringen er altså ikke en vannscooter regulering, men gjelder for småbåt. Altså alle fartøy under 15m, men ikke fartøy over 15m. Trolig har jakten på vannscooter regulering ført til noe tunnelsyn hos saksbehandler her, og noen godt gjennomtenkt regulering har man ikke lagt frem.

Området som er regulert for Hjellestad jetski klubb er heller ikke sikret, men fjernet fra forslaget og ferdselen til og fra området vil kunne bli uansett bli påvirket. Dette er på mange måter Norges nasjonal anlegg for vannscooter, eller Aquabike som grenen heter. Reguleringen vil helt klart kunne påvirke sikkerheten for utøverne. Har kampen mot vannscooter snart gått for langt, eller er dette en fornuftig regulering? Kanskje aller viktigst, er den lovlig?

Hjellestad jet ski klubb bane i opprinnelig KPA , merket I.
Aquabike bane på Hjellestad er fjernet i forslag til 2016 KPA

Hele høringen kan finnes her: