11.4 C
Oslo,Norway
torsdag, oktober 28, 2021
Hjem NYHETER VENTETIDEN ER OVER: VANNSCOOTERFORSKRIFTEN ER ENDELIG HISTORIE

VENTETIDEN ER OVER: VANNSCOOTERFORSKRIFTEN ER ENDELIG HISTORIE

0
3705
Vannscooternorge.no
Vannscooternorge.no

Ikke før har vi lagt bort flaggene etter årets 17 mai feiring så må vi ta de frem igjen. Vannscooterforskriften er historie bekrefter kommunikasjonssjef Jon Berg i Klima- og Miljødirektoratet på telefon, og sier at en pressemelding om saken nå er lagt ut på deres hjemmeside.

Endelig er altså vannscooter likestilt med båt og bruk skal fra nå av reguleres etter de samme lover og forskrifter som andre småbåter, uten den ekstra forskriften som diskriminerte og utsatte mange brukere for potensielt farlige situasjoner langs vår varierte kyst.

Det var 23 desember i 2016 Klima- og Miljødirektoratet sendte ut forslag om oppheving av den mye omtalte «Forskrift om bruk av vannscooter og lignende». Høringsfristen var satt til 23.03.2017 og det ble antydet at oppheving skulle skje 1 mai 2017. Langt over 200 høringsuttalelser kom inn og gjennomgangen av høringssvarene havnet for KLD midt i påsketidene, 1 mai var forståelig nok ikke en reel dato vi kunne forvente at en full gjennomgang ville være gjennomført. Flere eposter og telefoner fra mange av oss som har vært dypt engasjert i saken til KLD ga oss ingen gode indikasjoner på når en avgjørelse kunne forventes. Men i starten av mai var signalene at nå var det uker igjen, ikke måneder men uker! Fædrelandsvennen var først ute med å sitere Svein Harberg fra Høyre på at Vannscooterforskriften fra og med 17 mai er opphevet. Ingenting offisielt var å se på KLDś sider eller lovdata den 17 mai, og det er grunn til å tro at Høyreś representant her var litt tidlig ute. At KLD ble tatt litt på sengen her tyder også svaret vi fikk via epost i morges på. Men i en kort telefon med Kommunikasjonssjef Jon Berg i dag bekrefter han at Vannscooterforskriften oppheves og at en full pressemelding nå er lagt ut på deres hjemmeside.

Så hva betyr så dette i praksis? Miljø og fritidsorganisasjoner har fremstilt det som om at en oppheving vil gi totalt frislipp for vannscootere om forskriften fjernes. Dette medfører selvsagt ikke riktighet, alle lover og forskrifter som fra før av gjelder for vannscooter og båt, vil fremdeles gjelde for alle fartøy regnet som småbåter. Enkelte har i mange år hevdet at siden langt over 90% av landets solgte vannscootere er registrert som båt klasse C, gjaldt den nå opphevede forskriften ikke for disse maskinene. Hvorvidt dette medførte riktighet eller ikke har de aller fleste brukere allikevel fulgt forskriften i frykt av konsekvensene. Det er det nå slutt på og man kan nå trygt kjøre på de samme steder som andre båter kan kjøre, uten å føle seg forfulgt eller føle at man bryter loven. Enkelt forklart oppheves forskriften som har begrenset vannscooteres hastighet, avstand til land og verneområder, denne forskriften lå på toppen av alle andre forskrifter for småbåter. Det er altså her ikke snakk om frislipp for bruk av vannscooter, kun fjerning av noen restriksjoner.

KLDś poengterer i sin pressemelding at bruk vannscooter i enkelte verneområder fremdeles er forbudt gjennom verneforskriftene, hva det betyr kommer vi tilbake til.

Trygg ferdsel innaskjærs kan nå dermed skje med de samme hastighets og avstands reguleringer som gjelder for båt. Det er altså slutt på å måtte velge mellom å kjøre lange omveier utaskjærs eller å ligge i 5 knop midt i farled der andre båter og skip kommer dundrende i langt høyere hastighet for å komme til ønsket destinasjon. Godt regulert er altså ferdsel med båt i forhold til andre grupper på og ved sjøen i de lover og forskrifter som gjelder for småbåt, tross enkelte kritiske røsters forsøk på å fremstille det annerledes.

Som alltid oppfordrer vi alle til å kjøre etter gjeldende lovverk og bruk sunn fornuft! Finn frem flagget dette er verdt å feire! VANNSCOOTER = BÅT

Pressemelding fra Klima- og Miljødirketoratet

Nå er vannscooterforskriften opphevet

Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder. Dette er en følge av at vannscooterforskriften oppheves. Kommunene kan ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter.

Bruk av vannscooter kan medføre ulemper for blant annet naturmangfold og friluftsliv, avhengig av hvor det skjer. Det kan variere innen en kommune og mellom ulike deler av landet.

  • Kommunene har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscootere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt.
  • Kommunene har i den sentrale fartsforskriften hjemmel til  å gi lokale forskrifter med fartsgrenser. Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet, sikkerhet og hensyn til badende.
  • Kommunene har hjemmel i havne- og farvannsloven til å begrense bruk av fartøy på sjøen av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk
  • I enkelte verneområder er bruk av vannscooter forbudt gjennom verneforskriftene. Disse reguleringene blir videreført.

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for motorferdselloven. Samferdselsdepartementet har ansvar for havne- og farvannsloven og den sentrale fartsforskriften.