Tønsberg opphever ulovlig vannscooter forbud

0
5055
Vannscooternorge.no
Vannscooternorge.no

LIKESTILLING OGSÅ I VESTFOLD

Rett før ettårsdagen for likestilling av vannscootere (18mai) vedtok formannskapet i Tønsberg kommune i går oppheving av den meget omstridte Midlertidige ordensforskriften som ble vedtatt i 2017.

Behandling i Bystyret

Opphevingen vil sluttbehandles i Bystyremøtet neste uke, men etter det vi erfarer er både posisjon og opposisjon enige med rådmannens innstilling om at ordensforskriften oppheves. Samtidig vil den tidligere gjeldende ordensforskriften gjenninføres. Tønsberg følger opp rådmannen i Færder kommunes gjennomgang av saken etter utarbeidelse og vedtak av fjorårets forhastede ordensforskrifter.

Kystverket presiserer ulovlige reguleringer

De forhastede behandlingene av forskrifter i Vestfold i fjor, med høringsfrist på 14 dager førte til at Kystverket ikke rakk å utarbeide høringssvar til kommunene. Ikke før i vinter, da Hitra kommune ville utarbeide en ny og permanent forskrift ble det helt klart hva kommunene kan og ikke kan vedta av vannscooterforbud. Hitra hadde nemmelig kopiert forskriftsbestemmelsene fra Tønsberg kommune både i sin midlertidige og permanente ordensforskrift.Ordensforskriftene har hele veien vært såkalte nulliteter, og ville aldri holdt i retten. Men de har nå engang ligget vedtatt og publisert på lovdata og skapt en del hodebry både for Politiet og publikum. Det er det nå altså slutt på. Kystverkets høringssvar til Hitra er derfor å regne som ett høringssvar også til Tønsberg kommunes midlertidige forskrift. Svaret er kort oppsummert ulovlig! 

Kystverket til Hitra/Tønsberg:

«Etter vår vurdering er Forskriftsmalens krav for å kunne sette et forbud mot vannscootere og lignende motordrevne fartøy ikke oppfylt, og § 9A punkt 3 ii og iii i ordensforskriften for Hitra kommune er følgelig ikke lovlig.» 

Les Kystverkets uttalelse til Hitra kommune her: Kystverkets Uttalelse ordensforskrift Hitra kommune

Alle forskrifter opphevet:

Dette betyr at alle ordensforskrifter som ble vedtatt i Vestfold i 2017 nå er opphevet. Kun Hitra kommunes forskrift gjennstår nå å behandles, men her har altså Kystverket påpekt at forskriften er ulovlig og Norges Vannscooterforbund melder om at saken er under behandling. Vi kan dermed fastslå at Norges Vannscooterforbund, VSN, advokater og andre hadde rett i at diskriminering av vannscooter via ordensforskrift i praksis ikke er mulig. Selv KS ser nå ut til å være enige i dette. Det tok altså over ett år å innse det vi har sagt helt siden Januar 2017.

«KS om vannscooter forbud»

Forbudet i Nasjonalparkene gjelder fremdeles:

Viktig å merke seg er det at forbudene mot vannscooter, isbor og modellfly fremdeles gjelder da disse er vedtatt i verneforskriftene. Ferdsel i Færder og Ytre Hvaler er altså tillatt for alle andre fartøystyper en de under 4m med vannjet som fremdrift. Kampen om full likestilling er dermed ikke helt over.

Norges lover kan tolkes ulikt, men man må tolke dem korrekt.