ALTERNATIVE FAKTA

0
2121
Vannscooter Norge
Vannscooter Norge

Norsk Friluftsliv sprer alternative fakta.

I beste Trump stil la Norsk Friluftsliv i dag ut resultater fra en noe tvilsom undersøkelse de har sendt ut til Norske kommuner. Der hevder de at 75% av Norske kommuner er mot opphevelse av Vannscooterforskriften, dette står i sterk kontrast til at de reelle tallene fra høringssvarene viser at kun 12% av Norske kommuner har uttalt at de er mot oppheving.

Frist for å sende inn merknader til Klima-Og Miljødirektoratets høring om opphevelse av den mye omtalte forskriften gikk ut 23.mars. Og resultatene ved en gjennomgang av disse svarene viser at kun 66 av Norges 426 kommuner hadde noe å bemerke. Av disse svarene var 16 for oppheving og 50 var helt eller delvis mot oppheving. Positivt er allikevel at flere at kommunene som er mot, taler for at hastighets begrensingene må likestilles med annen båttrafikk.

Erling Lae og Norsk Friluftsliv legger i sin artikkel frem sin egen lille undersøkelse. Der har de funnet det for godt å fjerne nesten halvparten av de innkommende svarene, fordi disse kommune de ikke har tatt stilling til saken. Det er naturlig å tro at disse kommunene støtter eller ikke har noe å bemerke til forslaget, siden de ikke har funnet det naturlig å bruke administrative ressurser på saken. Benytter man seg av en tilsvarende frekkhet som NF viser i sin beregning, og antar at kommuner som ikke har tatt stilling heller ikke er mot forslaget,  er nesten 60% av kommunene for oppheving. Og i den reelle høringen er 88% for oppheving ved samme tankegang.

Å så bastant uttale seg på vegne av alle Norges kommuner som Norsk Friluftsliv har gjort blir rett og slett useriøst. Man får berømme Norsk Friluftsliv for å utvise kreativitet ved bruk av tall. La oss håpe de ikke er like kreative når de fører sine regnskap.

Vi kommer tilbake med mer.

Norsk friluftslivs artikkel:

DEL
Forrige artikkelSea-Doo Spark Trixx
Neste artikkelELEKTRISK JETSKI: Gratis X1
Christian Hammernes is a Norwegian viking with a passion for all things that goes fast on land and water, and he likes to share his passion trough pictures, video and the keyboard. Epost: christian.hammernes@vannscooternorge.no