Advokat: Stryk til Nøtterøy kommunes Vannscooterforskrift.

0
3195
Vannscooter Norge
Vannscooter Norge

Saksbehandlingsfeil, ugyldig og bruk kan ikke straffes.

Slik lyder de første setningene i høringssvaret sendt inn av Advokat Lønnum DAś Advokatfullmektig Martin Tvedt, på vegne av BRP Norge og landets vannscooterbrukere til Nøtterøy kommune.

I det ti sider lange brevet legges det grundig frem hvorfor Nøtterøys forslag til forskrift ikke bør vedtas i sin nåværende form, og slik vi ser det bør ett særforbud som dette kun for vannscooter aldri leses fra innsiden av permene til Norges Lover.

Nøtterøy kommune var først ute med ett forslag til forskrift som forbyr vannscooter i sin kommune, tett fulgt av Tjøme. Begge med den usedvanlig korte høringsfristen 14 dager. Begrunnelsen for den korte høringsfristen var at man ble så overrasket over opphevelsen av Klima -og Miljødirektoratets Vannscooterforskrift den 18 mai. En opphevelse som ble varslet allerede 23 desember 2016, da regjeringen og departementet tydelig meddelte at de hadde til hensikt å oppheve forskriften.

Nøtterøy og Tjøme kommune har glatt hoppet bukk over en grundig og ryddig prosess i utarbeidelsen og behandlingen av sine forskrifts forslag. De har rett nok gjort ett forsøk, men er tydelig farget av sitt overordnede mål og å stemple vannscooter som djevelens verktøy i skjærgården. Deres omgang med loven og dens bestemmelser og krav har vært manglende og man har ikke satt seg godt nok inn i saken under utarbeidelse av forskriften og begrunnelsene for innføring av forskrift. Dette kommer tydelig frem i Advokat Lønnum DA sin vurdering av Nøtterøys forskrifts forslag, og forslaget sables regelrett ned i i brevet.

Tjøme kommunes forslag til forskrift har føringsfrist til den 17 juni, og vi avventer spent Advokat Lønnum DAś gjennomgang av denne forskriften da man her foreslår totalforbud for vannscooter i de områder man for fritidsbåt har 5 og 30 knops soner. Vi kommer tilbake med mer.

Les høringssvaret fra Advokat Lønnum DA her: Høringsuttalelse Nøtterøy kommune

Les høringssvaret fra Advokat Lønnum DA til Tjøme her:  Høringssvar Tjøme kommunes vannscooterforbud

Hoved og bileder ved Tjøme og Nøtterø
Hoved og bileder som reguleres av samferdselsdepartementet og kystverket, ikke kommunene.